PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ

Podpora zaměstnanosti a prosperity podnikání není slibem, je nutností pro udržitelný rozvoj města! Uničov byl vždy hrdým centrem strojírenského průmyslu, na nějž navazovalo drobné podnikání a služby. Chceme, aby i jistota zaměstnání byla pro občany důvodem, proč v Uničově žít. 

- VE SPOLUPRÁCI V RÁMCI MIKROREGIONU UNIČOVSKO BUDEME HLEDAT MOŽNOSTI PRO ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY, NEBO VZNIK NOVÉ S VYUŽITÍM DOTACÍ A INVESTIČNÍCH POBÍDEK.

Kapacita současné průmyslové zóny I. je naplněna. Firma Agroprojekt zpracovala studii na její rozšíření, náklady na tuto investici byly vyčísleny na úrovni 65 mil. Kč. Je nutné vybudovat další přečerpávací stanici na dešťové vody a inženýrské sítě. Větší část pozemků by bylo nutné vykoupit od soukromých vlastníků. Realizace této akce je dlouhodobým plánem podmíněným získání dotací. O rozšíření kapacit budeme jednat s obcemi mikroregionu. Navážeme na úspěšnou spolupráci Olomouckého kraje s agenturou Czechinvest.

- PODPORA PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE A DROBNÉ PODNIKATELE.

Budeme pravidelně organizovat společné konzultace samosprávy a zaměstnavatelů budou zahrnovat zejména zprostředkování vzájemného kontaktu a výměnu informací např. pro dočasné poskytování volných výrobních kapacit a kooperaci na zakázkách, ale i poradenství v oblasti dotací. 

- PODPORA ZAMĚSTNANOSTI.

Společně s úřadem práce a s SPŠ a SOU podpoříme projekt rekvalifikace v potřebných profesích a projekty pro podporu uplatnění absolventů v návaznosti na projekt Olomouckého kraje a projekt EU Youth Guarantee.

- PODPORA PODNIKÁNÍ FORMOU ZVÝHODNĚNÉHO NÁJMU KOMERČNÍCH PROSTOR PRO PREFEROVANÉ PROVOZOVNY ZEJMÉNA V CENTRU MĚSTA.

Na zvýhodněný nájem budou mít nárok např. provozovny související s prodejem regionálních produktů, knih, a dalších komodit, které v Uničově zcela chybí, či provozovny související se sociálním podnikáním (jedná se o model komerčního podnikání vyhovující sociálním účelům, nikoliv osobnímu zisku). Zvýhodněným nájmem podpoříme rovněž strategické provozovny v místních částech - např. provozy zaměstnávající místní obyvatele či prodejny regionálních produktů.

- PODPORA REGIONÁLNÍCH ZEMĚDĚLCŮ A ŘEMESLNÍKŮ ORGANIZOVÁNÍM PRAVIDELNÝCH TRADIČNÍCH MĚSTSKÝCH TRHŮ.

Podpoříme organizaci tradičních městských trhů, kde umožníme pravidelný prodej přednostně místním zemědělcům a řemeslníkům, volné kapacity pak budou nabídnuty zemědělcům a řemeslníkům ze vzdálenějšího okolí. 

Příspěvky v diskuzi

  • vjaxnk
    15:48 1. 5. 2015

    O2EjdN <a href="http://bngpradajwbm.com/">bngpradajwbm</a>, [url=http://hrzmdqqqqsos.com/]hrzmdqqqqsos[/url], [link=http://ucftsudsfgcr.com/]ucftsudsfgcr[/link], http://lggywimhpkpu.com/

  • Mark
    9:11 12. 5. 2016

    oLQkog http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Zapojte se do diskuze

Jsme rádi, že jste se rozhodli zapojit do sestavování našeho programu pro komunální volby ve městě Uničov. Vyplníte-li emailovou adresu můžete tím chránit svoji identitu na foru. Adresa nebude zveřejněna.

Garant programu

Ing. Vladislav Vlasák