SOCIÁLNÍ SLUŽBY A LÉKAŘSKÁ PÉČE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A LÉKAŘSKÁ PÉČE

Sociální služby musí být efektivní, kvalitní a dostupné těm, kteří je potřebují. Kvalitní zdravotní a sociální služby musí být dostupné všem obyvatelům města Uničova a regionu.

- PODPORA STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Nadále budeme podporovat služby poskytované Centrem sociálních služeb Uničov, Charitou Uničov, Stacionářem Jasněnka a dalšími organizacemi. Zasadíme se nejen o udržení jejich stávající úrovně, ale také o jejich rozvoj ať už co se týče většího dosahu služeb, nebo větší nabídky konkrétních služeb pro specifické řešení potřeb klientů.

- PODPORA NEŘETRŽITÉ RESPITNÍ PÉČE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ.

Podpoříme zajištění respitní, tedy úlevové péče v domácím prostředí, které je pro klienta přirozené a méně zatěžující.

- OBNOVENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY.

Denní stacionář je další alternativou, jak zůstat aktivní i v důchodovém věku. Nabízí možnost setkávání se, možnost společenského kontaktu, vyžití a účasti na volnočasovém programu pod dohledem odborníků. Nabízí také jen zdánlivě obyčejnou možnost popovídat si nad šálkem kávy.

- PODPORA VÝSTAVBY DOMOVA PRO SENIORY.

Uničov je jedním z měst s větším počtem seniorů, než je průměr. Podpoříme proto zejména výstavbu domova se zvláštním režimem ve spolupráci s krajskými a státními institucemi. Je pro nás důležité nabídnout seniorům možnost zůstat ve městě, kde jsou doma, kde mají své rodiny a blízké.

- DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ V KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ.

- POKRAČOVÁNÍ V REKONSTRUKCI POLIKLINIKY.

Zasadíme se o zlepšení zejména čekáren a společných prostor pro pacienty. Zahájíme rekonstrukci vnějšího opláštění budovy s cílem zamezit zatékání do budovy a zhoršování nedůstojných podmínek pro pacienty i lékaře. Zasadíme se o rekonstrukci prostoru určeného službám. Navýšíme počet parkovacích míst pro pacienty.

Příspěvky v diskuzi

Zapojte se do diskuze

Jsme rádi, že jste se rozhodli zapojit do sestavování našeho programu pro komunální volby ve městě Uničov. Vyplníte-li emailovou adresu můžete tím chránit svoji identitu na foru. Adresa nebude zveřejněna.

Garant programu

Mgr. Hana Kašparová